Veelgestelde vragen

De huurovereenkomst werd afgesloten vóór 1 januari 2009. Moet er dan meteen een EPC aanwezig zijn?

De verplichting om een EPC te laten opmaken voor huurwoningen geldt sinds 1 januari 2009.

Wat als de huurovereenkomst vóór 2009 werd afgesloten?

 • De eigenaar moet pas een EPC laten opmaken als de woning opnieuw te huur komt te staan.
 • Blijft de huurder dezelfde? Dan hoeft de eigenaar niets te doen.
 • Zegt de huidige huurder het contract op en komt te woning te huur te staan? Dan moet de eigenaar contact opnemen met een energiedeskundige om een EPC te laten opmaken.
Mag de kostprijs van het EPC worden doorgerekend aan de huurder?

De Vlaamse overheid legt hier geen regelgeving op. Als huurder zult u zich moeten wenden tot de eigenaar van de woning…

Heeft een studentenkamer een EPC nodig?

Elke “studentenkamer” die:

 • Een eigen kitchenette/keuken
 • Een eigen douche/bad
 • Een eigen toilet heeft
 • Een eigen afsluitbare toegang(opent in nieuw venster) heeft vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte

moet een “energieprestatiecertificaat” (EPC) hebben bij verhuur of verkoop. Zo’n studentenkamer wordt immers gezien als een aparte wooneenheid.

Voor studentenkamers die geen autonome wooneenheden zijn (en dus geen eigen afsluitbare toegang hebben, geen eigen keuken/kitchenette, geen eigen bad/douche of geen toilet), moet een gemeenschappelijk EPC opgemaakt worden voor het gebouw (EPC collectief woongebouw).

Ik heb een klacht over energiedeskundige type A of over het EPC.

U kunt uw klacht over het werk van een energiedeskundige, over het kengetal of het energieprestatiecertificaat (EPC) zelf melden aan het Vlaams Energieagentschap (VEA) via het ‘Klachtenformulier over het EPC bij verkoop of verhuur van woongebouwen’:

Klachtenformulier

Op energiesparen.be vindt u meer informatie over de EPC-klachtenprocedure.

Bezorg het formulier aan het Vlaams Energieagentschap via brief, fax of mail. De contactgegevens staan op het formulier.

Controleert de overheid op het EPC? Kan men een boete krijgen?

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) controleert via steekproeven:

 • of het energieprestatiecertificaat (EPC) aanwezig is

 • of het EPC correct is opgemaakt.

Wanneer er geen EPC aanwezig is, krijgt de eigenaar een brief met uitnodiging tot een hoorzitting waar hij de mogelijkheid krijgt om het ontbreken van een EPC toe te lichten en te argumenteren. U bent als eigenaar niet verplicht om aanwezig te zijn op deze hoorzitting. U kunt het VEA ook schriftelijk informeren van de reden van de afwezigheid van een EPC. Na de hoorzitting overlegt de jury over de eventuele boete (tussen 500 en 5000 euro). De eigenaar krijgt deze ‘uitslag’ schriftelijk toegestuurd binnen een termijn van 2 tot 3 weken.

Als bij de controle blijkt dat het EPC niet correct is opgemaakt, kan het VEA aan de energiedeskundige een boete opleggen tussen 250 en 5000 euro. Als misbruiken worden vastgesteld of als blijk wordt gegeven van kennelijke onbekwaamheid, kan de erkenning van de energiedeskundige ingetrokken worden. Het VEA kan de energieprestatiecertificaten in kwestie ook intrekken

Op energiesparen.be vindt u meer uitleg over de controles en de boetes.

Als ik een boete gekregen heb, moet ik dan nog een EPC laten opmaken?

Ja, u moet dan alsnog een EPC laten opmaken.

Als u een boete betaald hebt, betekent dat niet dat u automatisch in orde bent. Het betalen van de boete is geen kwijtschelding of opschortende voorwaarde voor de opmaak van het EPC. Als de woning nog steeds te koop of te huur wordt aangeboden, kan de eigenaar zelfs een tweede boete krijgen bij een volgende controle.

Het doel van het EPC is namelijk de kandidaat-kopers of -huurders voldoende te informeren over de energiezuinigheid van het huis.

Wat als er geen EPC is of als een eigenaar of verhuurder geen EPC kan of wil voorleggen?

Kan of wil de eigenaar of verhuurder van een woning geen EPC voorleggen? Dan kunt u dat melden aan het Vlaams Energieagentschap.

 • Gaat het over een nieuw huurcontract? Het EPC is sinds 2009 verplicht bij nieuwe huurcontracten. Dus als u al een huurcontract had en u bleef wonen in dezelfde woning, is dit niet nodig.
 • Als het gaat om een verkoop van een woning na 1 september 2008, dan moet de eigenaar een EPC kunnen voorleggen.

U moet de afwezigheid van een EPC melden via het ‘Klachtenformulier over het EPC bij verkoop of verhuur van woongebouwen‘:

Klachtenformulier

Bezorg het formulier aan het Vlaams Energieagentschap via brief, fax of mail. De contactgegevens staan op het formulier.

Op energiesparen.be vindt u meer informatie over de EPC-klachtenprocedure.

Het Vlaams energieagentschap zal bij een correcte melding:

 • controleren in de databank of er effectief een EPC opgemaakt is voor de woning en
 • eventueel contact opnemen met de eigenaar.

Als de woning nog steeds te koop of te huur staat en er is nog geen EPC aanwezig, dan kan de eigenaar of verhuurder een boete krijgen van 500 tot 5.000 euro.